Select Page

FIRMAFY

Avís Legal

En el present Avís legal li informem sobre les dades de l’responsable d’aquest Lloc web i de l’APP, així com de l’tipus d’informació que podem recollir sobre vostè com Usuari i els fins a què els destinem. Per això, juntament amb aquest text hem disposat altres textos legals d’aplicació com la política de privacitat, la política de cookies i les condicions generals de contractació, si s’escau.

En el nostre Lloc web li presentem els productes i serveis de GRUPO2000 CONSULTORS ESTRATÈGICS S.L. perquè com a Usuari, Client o Client potencial, pugui conèixer quines són les possibles solucions que aquesta posa al seu abast. Així mateix l’informem que la nostra solució basada en la signatura electrònica té plena validesa legal ja que compleix amb les exigències recollides per la regulació vigent, tant a la Unió Europea (Reglament (UE) 910/2014) com als Estats Units (E-SIGN Act ).

GRUPO2000 CONSULTORS ESTRATEGICOS S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de GRUPO2000 CONSULTORS ESTRATEGICOS S.L.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa propietària de l’domini www.firmafy.com:

1. Dades identificatives:

  • Denominació social: GRUPO 2000 CONSULTORES ESTRATEGICOS S.L. (Des d’ara FIRMAFY)​
  • CIF: B19681642.
  • Dades Registrals: Registre Mercantil de Granada, Tom 1687, Llibre 0, Foli 33, Secció 8, Full GR-52.731.
  • Domicili: C/ Ciego de Arjona, 2, Bajo, 18012, Granada, Espanya.
  • Telèfono: 858987155
  • Email: hola@firmafy.com
  • Pàgina web: www.firmafy.com
  • APP de Firmafy

DADES DELEGAT PROTECCIÓ DADES (DPO): PROTECTION REPORT S.L .: Telèfon contacte: 902.364.585 / Email: dpd@protectionreport.com

2. Funcionament del Lloc web:

Per a la navegació per la pàgina web no és necessari estar registrat, però en el cas que vulguis utilitzar les solucions de FIRMAFY si s’exigeix ​​el registre ja sigui com a usuari emissor o client, el qual podràs fer-ho mitjançant un correu electrònic, validant a través del seu perfil a la xarxa social Google+ o de Linkedin i acceptar la política de privacitat i condicions generals de contractació, però no serà necessari per a la seva utilització el registre a la mateixa de l’usuari receptor o destinatari.

L’usuari emissor o client disposa de quatre tipus de plans: el primer Free o gratuït; un altre Pla Bàsic amb un termini de catorze dies de prova; el Pla Professional que també inclou catorze dies de prova i finalment el Pla Premium concebut que es caracteritza per estar elaborat a mida. Un cop escollit un dels plans, l’usuari haurà de llegir i acepar les condicions generals de contractació corresponents on es recullen tots els detalls i condicions aplicables a cada un dels plans.

3. Navegació, accés i seguretat:

L’accés, navegació i utilització d’aquest Lloc web suposa l’acceptació expressa i sense reserves de totes les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en el present Avís Legal, Política de Privadesa i Protecció de dades i condicions generals de contractació, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat. En aquest sentit, s’entendrà per usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el Lloc Web i / o mitjançant l’APP.

FIRMAFY realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa. FIRMAFY no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc web i / o APP sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a què pugui accedir a través d’aquest Lloc web o de l’APP, estigui lliure d’error o causi un dany. En cap cas FIRMAFY serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i l’ús del Lloc web i / o APP, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus, ni es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc web. Els serveis oferts en aquesta Pàgina web només poden ser utilitzats correctament si es compleixen les especificacions tècniques per les quals ha estat dissenyat.

Qualsevol registre d’un usuari menor de 14 anys que pugui ser detectat per l’empresa serà cancel·lat i / o suspès de forma automàtica i sense previ avís per part de FIRMAFY.

Per contractar els serveis de FIRMAFY, l’Usuari ha de comptar amb l’edat de 18 anys.

Per contractar els serveis, els menors d’edat han d’obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

El titular d’aquesta pàgina web i / o APP es reserva el dret a poder publicar articles i recomanacions destinades a millorar i solucionar els requeriments dels clients, però en cap cas, es responsabilitza pels danys causats en base a decisions preses a partir de els continguts publicats en aquesta pàgina o al bloc, com consells, recomanacions, propostes … ja que les mateixes es publiquen amb caràcter informatiu general o de suggeriment però en cap cas exclouen l’opinió o assessorament que un expert pugui proporcionar en cada cas concret.

La plataforma es mantindrà operativa durant tot l’any les 24 hores, sempre que l’estat de la tècnica ho permeti, però, FIRMAFY es reserva el dret de modificar o interrompre, en tot o en part, l’accés a el sistema de manera temporal quan el servei de manteniment, actualització o reparació de sistema o el servidor d’Internet ho requereixi, sense necessitat de comunicació a l’Usuari.

Si l’Usuari detectés alguna anomalia, error en el sistema o mal funcionament del Lloc web o interferències de tercers, haurà de notificar al més aviat possible a FIRMAFY per procedir a la seva solució.

Els avisos legals i condicions aquí recollides afecten únicament a la informació publicada i als tractaments de dades realitzats a través del Lloc web i / o APP, de manera que en cap cas, les condicions aquí establertes s’han d’coincidir necessàriament amb les polítiques de l’empresa pel que fa a la prestació dels serveis.

En el cas que les nostres solucions siguin subcontractades, és a dir, siguin utilitzades per un tercer per prestar determinats serveis a l’usuari, serà responsabilitat de l’usuari assegurar-se conèixer les condicions que li siguin aplicables en virtut d’aquesta prestació de serveis pel que fa a l’prestador principal .

En el supòsit anterior FIRMAFY es convertirà en encarregat de tractament, comprometent-se a adoptar totes les mesures de seguretat que li siguin aplicables, vetllant sempre per la integritat i salvaguarda de la documentació i tractament de dades que es poden dur a terme, per la qual cosa pot consultar el nostre model d’acord d’encàrrec de tractament.

4. Drets de propietat intel·lectual i industrial:

El Lloc web i / o APP, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat de l’responsable o, si és el cas , disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del Lloc web i / o APP es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de l’responsable, de manera que qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a l’responsable i que poguessin aparèixer al Lloc web i / o APP, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. El responsable autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.firmafy.com.

L’accés als continguts de propietat intel·lectual per la seva banda com a usuari no li confereix cap dret sobre els mateixos, de manera que l’ús que li pugui donar a aquesta informació i continguts només pot ser per a ús personal o privat, quedant, per tant, prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació o alteració.

L’Usuari serà directament responsable de totes les conseqüències, danys i perjudicis que es derivin per FIRMAFY i / o tercers a causa de la infracció de qualsevol obligació continguda en el present apartat que es poguessin derivar de la seva actuació o omissió.

El responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el Lloc web i / o APP l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part d’ell mateix.

El titular d’aquest Lloc web i / o APP és la marca FIRMAFY, la qual es troba registrada a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del Lloc web i / o APP, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic hola@firmafy.com o a la següent adreça: C/ Ciego de Arjona, 2, Bajo, 18012, Granada, Espanya.

5. Links i enllaços a terceres parts:

FIRMAFY posa a disposició dels Usuaris enllaços o links per tal de facilitar l’accés a la informació, serveis i altres continguts disponibles a Internet. Els enllaços o links habilitats en el Lloc web i / o APP poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre els quals FIRMAFY no exerceix cap tipus de control assumint enfront dels mateixos la responsabilitat que li correspongui i / o enfront de FIRMAFY pel que fa a allò que com a conseqüència d’aquesta acció de l’usuari pogués afectar-li.

FIRMAFY no assumeix cap deure de vigilància ni de verificació de les informacions o continguts dels altres llocs o pàgines web als quals pugui accedir-se mitjançant els enllaços existents a la web i / o APP, el que assumeix exclusivament és el deure de suprimir d’aquesta pàgina, amb la major brevetat possible, les informacions, continguts o serveis que no es corresponguin amb la realitat, atemptin contra qualsevol normativa aplicable o puguin induir a error o fer mal a l’Usuari.

6. Règim de responsabilitats:

L’accés al nostre lloc web i / o APP serà responsabilitat exclusiva de l’Usuari, tant en la forma d’accés com en la informació que facilita, així com en la seguretat amb que navega a través d’ella. FIRMAFY es compromet a realitzar el millor i més gran esforç, en la mesura del raonablement possible, per evitar errors en els continguts publicats a la web i / o APP i oferir un servei constant i permanent a través d’ella.

No podem responsabilitzar-nos de les suspensions temporals, avaries o fallades tècniques que afectin la plataforma o al blog, provocats per causes alienes a la nostra empresa, per virus o inseguretat informàtica ocasionada per tercers, ni per les actuacions il·legals i irrespectuoses dels Usuaris, ni dels errors tècnics en la plataforma i / o de no subministrament d’Internet, ja sigui per causa d’accions o errors de tercers i / o per causes pròpies quan es resolgui l’incident i s’hagi actuat de manera diligent.

FIRMAFY no pot garantir la disponibilitat, continuïtat o infal·libilitat el funcionament del Lloc web i / o APP i, en conseqüència, no assumeix, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat de l’funcionament del Lloc web i / o APP i dels serveis habilitats en la mateixa, així com als errors en l’accés a diferents pàgines web.

FIRMAFY no es fa responsable dels possibles errors que es puguin produir pel que fa a la descripció dels serveis que oferim, de manera que s’estableix expressament que els mateixos quedaran subjectes a la informació i les condicions que s’estableixin formalment en el corresponent contracte i proposta de serveis.

El responsable s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada a la seva pàgina web i / o APP sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest. És possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web, de manera que atès que el responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web i / o APP, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. El responsable no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de l’responsable. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web. Aquest lloc web i / o APP ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores a el dia, però, el responsable no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web i / o APP.

7. Condicions addicionals:

L’Usuari que introdueix les dades, és el responsable únic i final de la veracitat de la informació subministrada en el servei i en les modificacions dels mateixos que pugui realitzar fins a la finalització del mateix.

L’usuari no pot aprofitar la seva condició per accedir a informació que no li correspongui ja sigui sobre la informació o serveis oferts en aquesta Pàgina com sobre els seus usuaris, així com tampoc a fer un ús no autoritzat o contrari a la llei que pugui causar qualsevol tipus de mal a titular d’aquest Lloc Web i / o APP, Usuari o tercer algun.

En el cas que en www.firmafy.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, FIRMAFY no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas FIRMAFY assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

8. Actualització i modificació de la informació:

La informació que apareix en aquest Lloc web i / o APP és la vigent en la data de la seva última actualització. FIRMAFY es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest Lloc web i / o APP, podent limitar o no permetre l’accés al mateix. No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar aquest web. No obstant això, FIRMAFY es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís.

9. Llei aplicable i jurisdicció:

Tots els avisos i polítiques legals associats a aquesta plataforma es regiran en interpretaran, en tots i cadascun dels seus extrems, per la legislació espanyola, entre elles: el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i totes les altres disposicions legals resultin d’aplicació.

Per les qüestions que puguin sorgir sobre la interpretació, compliment, rescissió o resolució de les Condicions Generals, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Granada. No obstant, l’anterior, de conformitat amb la legislació espanyola, per a quantes qüestions poguessin sorgir en relació amb aquestes condicions generals seran competents els jutjats i tribunals de el domicili que resulti d’aplicació, de conformitat amb l’article 52 de la Llei d’enjudiciament civil o norma substitutiva aplicable en cada moment.

Avís legal redactat i revisat per PROTECTION REPORT S.L., qui es reserva les accions legals que corresponguin contra tot aquell que copiï i utilitzi de manera il·legítima el contingut.