Select Page

FIRMAFY

Condicions de Servei

Ámbit

Aquestes condicions de compra s’apliquen entre el titular d’aquesta pàgina web i els seus usuaris clients, que contractin els serveis de signatura en línia de Firmafy a través de la pàgina web​b www.firmafy.com

Aquesta pàgina web i el seu contingut pertanyen a Grupo2000 Consultors Estratègics S.L, amb CIF B19681642, amb seu al c / Cec d’Arjona, 2. 18012 Granada. Firmafy és una marca comercial registrada a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, propietat de Grupo2000 Consultors Estratègics S.L., d’ara endavant Firmafy.

Informació de contacte: hola@firmafy.com / Telèfon: 858 98 71 55

Objecte

L’objecte d’aquesta pàgina web és presentar i oferir a tots els usuaris una solució de signatura electrònica avançada per a signar online tot tipus de documents (la capacitat màxima de cada document enviat és de 10MB).

Firmafy ofereix 6 tipus de plans de preus o tipus de subscripció: Free, Bàsic, Professional, Premium, Corporate i Corporate Plus, les característiques i les condicions es poden veure amb detall a la secció “Tarifes” d’aquesta web en el moment de contractació de l’servei.

La contractació dels plans de preu de Firmafy podrà realitzar-se amb un pla de pagament mensual o anual. L’import variarà segons el tipus de pagament escollit.

En el cas de contractar un pla mensual o anual de Firmafy, la renovació de el pla es farà automàticament per l’aplicació, llevat que l’usuari desmarqueu la casella de renovació automàtica.

En el cas de contractar un pla mensual, si encara queden enviaments pendents d’utilitzar, a l’acabar el termini contractat, no podran acumular-se. Només s’han d’acumular els enviaments restants si es renova el pla anual.

Hi ha una opció de prova gratuïta, denominada “Free”, que inclou la signatura, nombre d’enviaments i capacitat màxima d’emmagatzematge dels documents d’acord amb les condicions que es recullen expressament en la secció “Tarifes”, a través de la zona privada d’el usuari de Firmafy.

La contractació en línia d’algun dels plans de preus de Firmafy comporta que l’usuari accepta les condicions de l’servei amb caràcter previ i de forma expressa a l’acceptar l’enviament del formulari de subscripció o de compra.

De la mateixa manera, a l’acceptar el formulari de subscripció o de compra, l’usuari estarà acceptant la política de privacitat i protecció de dades i validesa legal publicats al web de Firmafy.

L’objecte d’aquestes condicions de compra és regular i detallar les normes de contractació dels serveis de Firmafy per part de l’usuari client.

Cada opció de servei de signatura electrònica de Firmafy ofereix unes característiques diferents, que apareixen descrites a la pàgina web, a la secció “Tarifes”, en el moment de la subscripció a el pla seleccionat, que l’usuari haurà de validar prèviament a la contractació dels serveis de Firmafy.

Podrà ser client de Firmafy qualsevol persona física o jurídica que necessiti els serveis de signatura en línia, sempre que hagi completat el registre obligatori a través de la plataforma i procés de compra.

Si es tracta d’una persona física, serà d’aplicació, a més d’aquestes condicions, el que disposa la normativa de defensa i protecció dels consumidors i usuaris.

Si es tracta d’un autònom o persona jurídica, s’aplicaran les condicions de compra de Firmafy que s’inclouen en aquesta pàgina.

En el cas d’usuaris signants, que rebin un document per signar des Firmafy, però no-membres a l’aplicació, no tindran la consideració de clients. D’ara endavant ens referirem a ells com signants.

 

Informació i acceptació de les condicions generals de l’servei

Per contractar els serveis de Firmafy, cal que l’usuari es doni d’alta com a client a través del formulari de registre de la pàgina web https://firmafy.com/ca/tarifes/ on indicarà les dades indispensables per tramitar i facilitar-li el servei de forma adequada i mantenir-lo informat sobre novetats dels nostres serveis i informació d’interès. 

Per al seu registre haurà d’indicar el seu nom i cognoms, compte de correu electrònic, telèfon, empresa i CIF.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis a la societat de la informació i comerç electrònic i normativa de protecció de dades, l’acceptació de les condicions generals dels serveis de Firmafy i l’acceptació de les polítiques de privacitat i protecció de dades, es farà a través de l’marcat mitjançant la casella check box de “He llegit i accepto la política de privacitat i protecció de dades i condicions de el servei de Firmafy”, que l’usuari trobarà en el moment de omplir el formulari de sol·licitud de el pla que hagi escollit.

L’acceptació d’aquestes condicions és imprescindible per poder continuar endavant amb el procés de compra i perquè Firmafy pugui prestar els seus serveis d’acord a l’esmentada normativa.

Un cop s’hagi registrat i acceptat aquestes condicions, l’usuari passarà a ser considerat client de Firmafy.

Després d’efectuar el registre al web de Firmafy, el client rebrà un correu electrònic confirmant el seu registre, perquè verifiqui el seu email. A continuació, se us demanarà crear la seva contrasenya.

Igualment, qualsevol servei contractat amb posterioritat, diferent de l’contractat inicialment, haurà de ser validat i acceptat en el seu moment, d’acord a les condicions inherents a aquest.

El lliurament de el servei s’entendrà realitzada per Firmafy a través d’l’enviament de l’email de verificació perquè el client creu les seves claus d’accés, a l’correu electrònic indicat pel client en el moment en què es registre, moment a partir de el qual podrà començar a gaudir de l’servei contractat.

S’adverteix a l’usuari que ha de revisar i comprovar totes les dades facilitades, així com els camps relatius als serveis sol·licitats, en el moment de donar-se d’alta o de contractació dels serveis, ja que seran les dades de contacte imprescindibles perquè Firmafy pugui facilitar-li els seus serveis i remetre-les comunicacions per prestar-lo adequadament.

En cas d’incidència amb algun dels serveis, facturació, aplicació de tarifes, pot posar-se en contacte amb el nostre equip a través del correu electrònic hola @ firmafy.com

En cas d’error en la notificació d’alguna dada en la subscripció, l’usuari podrà modificar-dins de la plataforma de Firmafy, en el seu perfil d’usuari.

Excepte si es tracta d’un error en l’email facilitat, ja que una errada afectaria la confirmació per continuar el procés de registre, en aquest cas hauria de posar-se en contacte amb Firmafy a través del correu electrònic hola@firmafy.com i sol·licitar assistència .

Requisits per accedir als serveis de Firmafy

El client de Firmafy ha de tenir a l’almenys 18 anys, no es podrà adquirir per menors d’edat.

Si Firmafy detectés en algun moment que algun usuari és menor d’aquesta edat, es procedirà a la cancel·lació automàtica dels serveis contractats i la devolució dels imports abonats.

En cas de ser administrador o representant d’una empresa, l’usuari haurà de comptar amb l’autorització o poder suficient per formalitzar la contractació dels serveis de Firmafy en nom seu.

A l’marcar la casella de condicions de l’servei i política de privacitat i protecció de dades amb un check, el client declara complir aquests requisits i accepta les condicions de l’servei i altres polítiques de Firmafy, publicades a la seva pàgina web.

Preu de l’servei

Es facilitarà el preu de l’servei de signatura electrònica contractat a la secció “Tarifes” del web i durant el procés de contractació.

El client escollirà a més la modalitat de pagament, que podrà ser mensual o anual. En funció de la modalitat escollida, l’import de el pla de preus seleccionat variarà. L’import i condicions de el pla de preus escollit seran els indicats en la pàgina de tarifes en el moment de compra.

Un cop hagi estat contractat el servei, el client podrà descarregar la seva factura en el seu panell d’usuari, en la secció “Factures”.

Els imports consignats en la secció Tarifes seran preus finals, no inclouen el percentatge d’IVA corresponent segons la normativa vigent a Espanya i Directives Europees, tenint-se en compte el domicili de la persona física o jurídica que adquireixi els serveis.

El percentatge d’IVA que correspongui serà desglossat en la secció de facturació de la zona privada d’l’usuari i en el moment de contractació.

El client estarà informat amb anterioritat a la compra d’el percentatge corresponent i quantia a aplicar d’IVA.

Firmafy es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment, respectant les tarifes que hagin estat contractades prèviament a aquest canvi, fins al moment d’esgotar el volum de signatures o enviaments contractats pel client. Per a les següents contractacions, el client haurà d’abonar les tarifes dels serveis indicats en aquest moment en la pàgina web www.firmafy.com

Procés de contractació

Per poder accedir als serveis de Firmafy, el client haurà d’inscriure a través de la pàgina web firmafy.com/ca/tarifes/

Amb aquesta finalitat es crearà un perfil d’usuari, pel que serà necessari facilitar voluntàriament una sèrie de dades personals i acceptar les polítiques de privacitat i protecció de dades i condicions de el servei.

Un cop s’hagi registrat, haurà de seleccionar quina és la tarifa Firmafy escollida i completar el pagament de el pla de preus seleccionat.

Per a això, haurà d’accedir al seu panell d’usuari, que trobarà a la web firmafy.com. Podrà accedir fent clic al botó “Login” i introduint la contrasenya que hagi creat (després de validar un correu electrònic de verificació que rebrà al seu compte de correu electrònic) i el seu usuari.

Un cop dins de la plataforma i després seleccionar el pla escollit, completarà el pagament amb targeta de crèdit o dèbit.

En aquest procés serà informat de nou sobre el servei seleccionat, el seu preu i les condicions específiques sobre el servei contractat. Després d’aquest resum informatiu, el client acceptarà novament de forma expressa les condicions de l’servei.

Tant en el correu electrònic, com a la plataforma, trobareu els passos a seguir per a configurar la seva zona privada i començar a usar els serveis contractats amb Firmafy.

Si a l’començar a utilitzar els serveis de Firmafy es produís algun tipus d’incidència, el client s’haurà de posar en contacte amb Firmafy, dirigint-se a hola @ firmafy.com

La durada de l’servei contractat serà la indicada en les condicions de la tarifa que hagi escollit l’usuari, dins de la secció “Tarifes” del web o de l’pressupost acceptat, que li hagi enviat l’equip de Firmafy, en cas de ser un pla personalitzat per a l’empresa.

Per a les següents contractacions de serveis d’Firmafy, el client simplement haurà de seleccionar el pla de preus desitjat i realitzar el pagament des de la seva zona privada a la plataforma de Firmafy.

Si arribada la data de venciment del de preus contractat, el client no ha utilitzat tots els enviaments inclosos, només podrà gaudir d’aquests si ha contractar un pla anual i el renova, en el cas, s’afegirien els enviaments restants als de el nou pla contractat. Per realitzar aquesta gestió pot fer-ho des de la seva zona privada.

Firmafy li oferirà 10 dies de cortesia després del venciment del seu pla anual, per acumular els enviaments en cas de renovació.

Si finalitzat el termini indicat, decideix no renovar, els enviaments que no hagués gaudit es perdrien.

En cas de no renovar la contractació dels serveis d’Firmafy, un cop finalitzat el pla contractat, l’usuari podrà accedir a la seva zona privada, on únicament podrà visualitzar la documentació que hagi signat a través de Firmafy i els seus documents d’auditoria de signatura, però no podrà realitzar nous enviaments per signar online. Només podria fer-ho si contracta un nou pla de serveis des de la seva zona privada.

Forma de pagament

Després de seleccionar la tarifa més adequada per a les seves necessitats, el client haurà de realitzar el pagament del seu import mitjançant targeta de crèdit o dèbit.

Per a això utilitzarà un TPV virtual de Firmafy, on introduirà les dades de la targeta que voleu utilitzar el titular d’aquesta. Aquests pagaments es realitzaran d’acord amb la Llei 16/2009, de 13 de novembre i el client haurà de ser el titular de la targeta o estar autoritzat per a realitzar aquesta compra amb ella.

Caldrà introduir el número de la targeta, data de caducitat, codi de seguretat de 3 dígits que apareix al revers de la targeta i el seu titular.

Aquest tipus de pagaments es realitza a través d’una passarel·la de pagaments segura, que codifica totes les dades inserits pel client.

Així mateix, tots els pagaments requeriran de l’autorització per part de l’entitat bancària que sigui procedent.

Per als pagaments dels plans anuals, es permetrà realitzar el pagament mitjançant transferència bancària. El client ha de fer l’ingrés, de l’import més l’IVA corresponent, a el número de compte indicat a la secció “Plans”, dins del seu panell d’usuari. A l’realitzar la transferència haurà d’indicar en l’assumpte l’email amb el qual es va registrar i el pla contractat.

Un cop es confirmat el pagament mitjançant transferència, el nostre equip activarà el seu pla.

 

Facturació

Un cop s’hagi acabat el procés de pagament, el client podrà descarregar la factura corresponent als serveis contractats des de la seva zona privada, accedint amb la seva clau i usuari, o bé, sol·licitant-se de forma expressa en hola@firmafy.com

A la factura apareixeran els conceptes contractats, el seu import i un desglossament de l’Impost de Valor Afegit que correspongui.

Obligacions el client

El client haurà d’abonar la quantia de la tarifa seleccionada prèviament a accedir a el servei contractat, excepte si la tarifa sol·licitada és l’opció “Free”.

El client ha de garantir que les dades facilitades són correctes, veraces i exactes, eximint de qualsevol responsabilitat a Firmafy que pogués derivar-se d’errors en les dades.

El client ha de ser major de 18 anys i tenir la capacitat legal suficient per contractar els serveis d’Firmafy i actuar en representació d’una entitat, en cas de contractar els serveis per a una persona jurídica.

El client haurà de respectar les condicions de el servei a què es compromet amb l’acceptació de les presents condicions de compra, així com la normativa vigent de tot àmbit, sense vulnerar els drets o interessos de terceres persones, en l’ús que realitzi dels serveis de Firmafy i la seva plataforma.

El client es compromet a fer un bon ús de la seva zona privada i dels serveis de Firmafy, en el marc de la normativa vigent espanyola i europea.

L’ús dels serveis contractats correspon únicament a el client o empresa contractant dels serveis. El client no posarà la plataforma o serveis de Firmafy a disposició de tercers.

El client ha de custodiar degudament la seva clau d’accés al seu panell d’usuari. En cas contrari, eximirà Firmafy de responsabilitat sobre qualsevol incidència derivada.

L’usuari signant de Firmafy no podrà cedir a ningú el codi OTP que rep en el seu mòbil abans de realitzar la signatura electrònica de el document. En cas contrari, eximirà Firmafy de responsabilitat sobre qualsevol incidència derivada.

Els usuaris signants a través d’Firmafy, que no siguin clients de Firmafy, hauran d’introduir, prèviament a la firma, una clau OTP que els arribarà al seu mòbil. Aquests usuaris hauran de custodiar degudament aquest codi OTP i no facilitar-les a terceres persones. En cas contracte, eximirà Firmafy de responsabilitat sobre qualsevol incidència derivada.

En cas de pèrdua de les claus d’accés, o robatori d’identitat o de les claus d’accés, o de tenir constància d’un possible risc o accés d’un tercer no autoritzat, és responsabilitat de el client informar immediatament amb Firmafy perquè pugui prendre les mesures oportunes.

El client està obligat a respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades europea i espanyola, i ha d’informar prèviament als seus clients o persones a les quals remet documentació des Firmafy de el tractament de les seves dades i els drets d’aquests com a responsable del seu tractament , eximint d’aquestes obligacions a Firmafy.

El client no podrà enviar documents a través de Firmafy que puguin vulnerar els drets de menors, contingut considerat material per a adults, malware o virus, documents d’activitats fraudulentes o que continguin llenguatge inapropiat o susceptible de situacions d’assetjament.

En cas de constatar un mal ús dels serveis de Firmafy o incompliment de les presents condicions de compra i obligacions de el client, Firmafy es reserva el dret de revocar l’accés de client a la plataforma i prendre les mesures legals oportunes. En aquests casos, el client no tindrà dret a la devolució dels imports abonats i no hi haurà necessitat de preavís per part de Firmafy, sense que això pugui donar dret a cap indemnització. Igualment, Firmafy es reserva el dret a reclamar una indemnització a client en funció de la gravetat dels fets o prendre les accions legals oportunes.

Obligacions Firmafy

Firmafy haurà de prestar el servei de signatura electrònica d’acord a les característiques i condicions contractades pel client en el moment de la seva compra i les presents condicions de servei.

Firmafy actuarà en tot moment com un tercer de confiança respecte a les signatures, havent de conservar de forma encriptada tota la documentació signada a través de la seva plataforma per un temps no inferior a cinc anys, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la informació i de comerç electrònic.

Per aquest motiu, Firmafy emmagatzemarà i custodiarà aquests documents de forma segura durant el període legalment exigible i no podran ser eliminats sota cap circumstància, excepte resolució judicial.

Firmafy haurà d’adoptar les mesures de seguretat oportunes, entre les quals s’inclouen les relatives a la protecció de les dades dels usuaris i clients, tant a la plataforma, com en l’enviament i custòdia posterior de la documentació signada.

Firmafy facilitarà via SMS un codi OTP (One Time Password) a tots els usuaris signants d’Firmafy, que remetrà a el mòbil de l’signant per verificar la seva identitat prèviament a la signatura. L’usuari haurà d’introduir obligatòriament el codi OTP abans de signar.

Igualment, Firmafy posarà a disposició de cada signant una còpia de el document signat, juntament amb una completa auditoria de l’procés de signatura. Tots dos documents es remetran als comptes de correu electrònic indicada pel client de Firmafy.

Firmafy es compromet a solucionar les possibles incidències que es puguin produir a la plataforma o servei de signatura, sempre que aquestes incidències o errors es deguin a un problema relatiu a el sistema informàtic o servidor de Firmafy, posant a disposició de el client l’equip de suport tècnic.

Firmafy adoptarà les mesures de seguretat que li siguin pròpies quan actuï com a encarregat de tractament de dades o com a responsable de l’tractament, d’acord amb la política de privació i protecció de dades.

Firmafy no es farà responsable dels errors o danys que es produeixin en els que l’usuari o client actuï de mala fe o de forma negligent.

Firmafy no es farà responsable de mal ús de la plataforma per part de client, o de mal ús per part d’usuaris d’informació facilitada a través del servei de signatura en línia de Firmafy o qualsevol de les circumstàncies que es consignen a l’apartat “Obligacions el client “.

Firmafy no es farà responsable dels perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’ús de documents que no siguin adequats per a la signatura, de manera que el destinatari no pugui signar-los de manera vàlida.

Firmafy col·laborarà i notificarà a les autoritats competents aquest tipus de situacions, quan puguin suposar un dany a l’empresa, tercers o hagi indicis d’il·legalitat en la actuacions de el client, en el moment que es tingui coneixement d’aquestes o aquelles requerides per una autoritat competent .

Així mateix, Firmafy no es farà responsable per qualsevol error, fallada en l’ús, o demora en l’enviament o signatura dels documents que es produeixi per raons alienes a Firmafy, situacions de força major o alguna de les situacions indicades a l’apartat ” obligacions el client “.

Firmafy no es fa responsable de tractaments de dades no informats que corresponguin a el client o usuari, respecte a les dades que s’utilitzin en el servei de Firmafy. Només es farà responsable de l’correcte tractament de les dades on Firmafy actuï com a encarregat de tractament de les dades.

Garantia de Firmafy

La pàgina web de Firmafy, la plataforma mitjançant la qual s’ofereixen els nostres serveis i el sistema d’emmagatzematge de la documentació signada compleixen amb la normativa vigent en matèria de signatura electrònica i de protecció de dades.

Firmafy compta amb sistemes de màxima seguretat en els seus servidors i protocols de seguretat HTTPS en tots els processos.

El servei de signatura electrònica de Firmafy compleix amb les característiques i requisits exigits en el Reglament UE 910/2014, conegut també com eIDAS.

Per a més informació sobre la nostra política de privacitat i protecció de dades es pot consultar a les nostres polítiques de privadesa.

Durada de l’servei contractat amb Firmafy

La durada de l’servei contractat amb Firmafy serà la indicada a la pàgina firmafy.com/tarifas en el moment de compra de el pla escollit pel client.

Aquest període de temps començarà a comptar des del pagament a través del web firmafy.com de el pla seleccionat.

Un cop hagi finalitzat el període contractat, l’única forma de poder seguir utilitzant el servei de signatura de Firmafy serà contractant un nou pla a través de la seva zona privada, en aquest cas, començaria a comptar des d’aquest moment el nou període contractat fins a esgotar el període de temps en les condicions de el pla en el moment de compra.

Dret de devolució o desistiment

Les tarifes (excepte la versió “Free”) tindran un període de prova de 14 dies naturals a comptar de la data de contractació de l’servei.

En cas de desistir o no voler utilitzar els serveis contractats, el client haurà d’indicar abans d’aquest termini a Firmafy, ja que en cas contrari es presumeix que el client està d’acord amb els serveis contractats.

Si el client demana abans de l’termini de 14 dies la devolució dels imports, es procedirà a l’reintegrament dels mateixos, utilitzant la mateixa forma de pagament que s’hagi utilitzat en el moment de contractació pel client.

Per poder desistir dels serveis contractats, el client haurà d’enviar un correu electrònic a hola @ firmafy.com, on indicarà les seves dades, el servei contractat i quin és el motiu per el seu desistiment. Per a això, haurà d’utilitzar aquest formulari.

Després de rebre la sol·licitud de desistiment, Firmafy es posarà en contacte amb el client abans de l’termini de 7 dies naturals, a comptar de la data de recepció de l’formulari de desistiment. I procedirà a la devolució de l’import si es confirma que s’ha realitzat la sol·licitud dins de l’termini estipulat per al desistiment en les condicions de venda.

El desistiment no donarà lloc a cap compensació econòmica, simplement es procedirà a la devolució de l’import que hagi abonat en els terminis establerts.

Passat el termini de 14 dies de prova o desistiment de el client, no s’admetran devolucions de el servei contractat.

En cas que el client decideixi rescindir la contractació abans del seu venciment, per motius aliens a Firmafy, Firmafy retindrà els imports ja abonats fins a aquest moment en concepte de penalització.

La dita resolució abans de venciment no alliberarà el client de qualsevol altre pagament que tingués pendent, havent de ser abonat.

En cas de no desitjar la renovació automàtica del seu pla anual o mensual, el client haurà desmarcar la casella de renovació automàtica que trobarà en el seu panell d’usuari.

Propietat intel·lectual

Les imatges, continguts, codi de programació, plataforma, pàgina web i bloc són propietat de Firmafy, i queden protegits pels drets d’autor, així com els drets de propietat intel·lectual i / o industrial.

Queda prohibit expressament utilitzar, reproduir, distribuir, transformar, o fer servir amb finalitats comercials o qualsevol altre tipus d’explotació de l’material propietat de Firmafy, sense haver consentiment signat previ per part de Firmafy.

Per ampliar informació a l’respecte poden dirigir-se a la pàgina de Avís Legal d’aquesta web.

Propietat industrial

Grupo2000 Consultors Estratègics és propietari de la marca “Firmafy”, i programa de signatura en línia Firmafy, registrats a l’oficina de patents i marques competent.

Es prohibeix l’ús de la marca Firmafy o Grupo2000 Consultors Estratègics i qualsevol tipus de contingut propietat d’Grupo2000 Consultors Estratègics, sense tenir el consentiment per escrit previ de Grupo2000.

Per ampliar informació a l’respecte poden dirigir-se a la pàgina de Avís Legal d’aquesta web.

Drets d’imatge de client

El client, mitjançant l’acceptació de les presents condicions de compra, autoritza a Firmafy a utilitzar la seva marca o imatge corporativa com a client de Firmafy per a la presentació dels seus serveis a tercers, tant a través de la pàgina web de Firmafy, com a través de un altre tipus de suports corporatius o publicitaris.

Aquest consentiment no implica en cap moment la cessió de la marca de el client, només s’utilitzarà per als fins anteriorment esmentats, i podrà ser revocat en qualsevol moment si el client ho indica expressament.

Modificació de les condicions de compra

Firmafy podrà realitzar modificacions en aquestes condicions si ho estima necessari. Els canvis seran comunicats als usuaris adequadament. Sense perjudici que a el client se li apliquin les condicions publicades en el moment de contractació de el servei de Firmafy.

El client no podrà modificar les condicions, les condicions de l’servei seran les contractades en el moment de compra a través del web, d’acord amb les condicions detallades en firmafy.com/tarifas i les presents condicions de servei.

Legislació aplicable

Les condicions de compra de Firmafy s’estableixen d’acord amb la legislació espanyola i europea.

En cas de conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d’aquestes condicions, el tribunal competent serà el que correspongui a la persona física. En cas de ser una persona jurídica, el tribunal competent serà el de la ciutat de Granada (Espanya).

A més de les presents condicions de compra, a la pàgina web de Firmafy s’ofereix informació sobre la resta de polítiques legals, en els apartats de Avís Legal, Polítiques de Protecció de Dades i Privacitat i Polítiques d’ Cookies.